Mästarklasser

 

Spelarna delas in i följande fem klasser på basis av antalet erövrade mp (angivna värden är vad som minst krävs för att uppnå mästarklassen).
 

Klass

Ant. MP

Varav sp/gp

Klöver-/Klubbmästare

Ruter-/Kretsmästare*

Hjärter-/Regionmästare**

Spader-/Riksmästare**

Stormästare**

2

-

15

50sp / 5gp

50

200sp / 20gp

150

75gp

300

150gp

 

Särskild indelning av mästarklasserna

 

Klövermästare (endast bronspoäng)

Enstjärnig

500bp

Tvåstjärig

1 000bp

Trestjärig

1 500bp

Fyrstjärnig

2 500bp

Femstjärnig

10 000bp

 

Fyr- eller femstjärniga klövermästare kan köpa en specialdesignad klövernål i silver respektive guld.

 

Hjärtermästare

Minimum MP

Varav sp/gp

Enstjärnig**

100 mp

200 sp/ 20 gp

Tvåstjärnig**

150 mp

200 sp/ 20 gp

Trestjärnig**

200 mp

200 sp/ 20 gp

Spadermästare

Minimum MP

Varav sp/gp

Enstjärnig**

275 mp

75 gp

Tvåstjärnig**

350 mp

75 gp

Stormästare

Minimum MP

Varav sp/gp

Enstjärnig***

600 mp

150 gp

Tvåstjärnig***

1 000 mp

300 gp

Trestjärnig***

1 500 mp

600 gp

Fyrstjärnig***

2 100 mp

1 000 gp

Femstjärnig***

2 800 mp

1 500 gp

 

*     Här får 20bp räknas som 1sp.

**   Här får 20bp räknas som 1sp och 20sp som 1gp.

***  Bp/Sp får inte växlas till gp.

 

Exempel: Med enbart bp blir man  rutermästare på 20 mp (2 000 bp, varav 1 000 räknas som 50 sp).