Veteranålder i Sverige

De flesta i klubben behöver inte fundera över om dom kan tävla i veteranklassen men det finns några ”juniorer” som börjar närma sig veteranklassen och nedan återfinns vilka åldersgränser som gäller för veteraner.

WBF och EBL har börjat att höja veteranåldern för att år 2026 till slut ha en veteranålder om 65 år. EBL/WBF kommer att höja veteranåldern vartannat år och säsongen 25/26 kommer man att nå målet med 65 år för de som är födda 1961.

Hur ska höjningen gå till i Sverige?
Sverige kommer att fortsätta med en veteranålder om 60 år fram till säsongen 20/21 då fryser SBF veteranåldern så att de som är födda 1961 kommer att fortsätta vara veteraner medan de som är födda 1962 får vänta till säsongen 26/27.

Detta innebär att några kommer att förbli veteraner i Sverige medan de inte kan delta i internationella mästerskap förrän de är veteraner enligt WBF/EBL modellen.
 
De som är födda 1962 kommer att bli veteraner samtidigt såväl i Sverige som inom EBL/WBF.

Sammanfattning
Sverige har kvar en veteranålder om 60 år för svenska tävlingar fram till säsongen 20/21, då höjer vi till 65 år och fryser födelseåret 1961 fram till säsongen 26/27 då den årliga uppräkningen startar igen, med födda 1962.