För att få reda på handikapp:

Bräcke
Torpshammar

Storsjöbygden
Sydjämten

Excelark för beräkning av kvot och laghandikapp